Наша кафедра

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” є єдиним в Україні спеціалізованим вищим навчальним закладом ІV рівня акредитації, який комплексно готує кадри з проектування та виробництва всіх типів літальних апаратів, авіаційних і ракетних двигунів, енергоустаткування і обладнання. На світовому ринку праці завжди значний попит на фахівців ракетно-космічної галузі, де Україна є одним з лідерів. Знання та вміння наших випускників ставлять їх на провідні позиції в ракетно-космічній техніці, а набута культура інженерної підготовки дає можливість працювати в будь-якій сфері сучасного машинобудування. Факультет ракетно-космічної техніки ХАІ готує фахівців для ракетно-космічної галузі України. Він займає унікальне місце серед факультетів інших вищих навчальних закладів України, будучи єдиним факультетом, на якому представлено всі спеціальності, пов'язані з розробкою, створенням та експлутацію ракетно-космічної техніки. Наша кафедра входить до складу факультету ракетно-космічної техніки ХАІ.

Кафедру створено у 1930 році наказом ректора Харківського авіаційного інституту. У 2010 році кафедру було перейменовано з Кафедри графічного комп'ютерного моделювання на Кафедру нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання (406). 

Кафедра проводить значну роботу з підготовки фахівців авіаційної, ракетно-космічної та інших галузей народного господарства, виконує науково-дослідну роботу за замовленнями підприємств і організацій. Для поліпшення якості та обсягів викладання своїх курсів кафедра інтенсивно використовує мультимедійні технології: демонстрація лекційного матеріалу, рішення задач і роботи в графічних системах. У навчальному процесі кафедри використовуються досягнення в галузі комп'ютерного моделювання об'єктів і останні версії програмних продуктів, таких як AutoCAD, Компас, Inventor, що дозволяє студентам надалі легко адаптуватися до використання графічних систем більш високого рівня (UniGrafix, SolidWorks та інші). Кафедра підтримує і розвиває наукові та творчі зв'язки з національними та іноземними закладами та організаціями. Викладачі кафедри беруть активну участь в роботі міжнародних, всеукраїнських та міських наукових конференцій. На кафедрі щорічно проводяться олімпіади з нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання. Для прищеплення студентам необхідних професійних навичок кафедра має у своєму розпорядженні велику навчально-лабораторну базу.

Відмінна якість освіти забезпечується в першу чергу за рахунок високого рівня викладання. Навчання ведуть викладачі, зайняті науково-технічними дослідженнями в напрямках, преподаваних ними дисциплін, і вони охоче діляться своїми знаннями. Наша головна задача не тільки підготовка фахівців високого професійного рівня, а й виконання наукових робіт на світовому рівні, а також безперервний розвиток методичного забезпечення й лабораторної бази кафедри з використанням останніх досягнень науки і техніки.