Комп'ютерна графіка

Широке впровадження комп'ютерних технологій у виробництво передбачає підготовку кваліфікованих фахівців, здатних використовувати сучасні системи автоматизованого проектування. 

КОМПАС 3D - це програмний продукт, що дозволяє не тільки автоматизувати створення конструкторських документів, а й виконувати їх в суворій відповідності з ЕСКД, що відрізняє його від провідних іноземних систем проектування.

 

 

1. Компас 3D : практ. руководство по лаб. практикуму Ю. А. Кузнєцова, Ю. Г. Андренко, К. П. Мсаллам – Харьков. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2015. - 72 с.  

2. Аскон. КОМПАС-3D V16 Руководство пользователя. 

3. Корнеев В.Р. и др. Компас-3D на примерах. Для студентов, инженеров и не только.