Довідкова література

Прочитати або скласти креслення можна лише в тому випадку, якщо відомі прийоми і правила його складання. Одна категорія правил має в основі чітко визначені прийоми зображення, що мають силу методів, інша категорія - це численні, часто не зв'язані між собою умовності, прийняті при складанні креслень і обумовлені державними стандартами (ДСТУ, ГОСТ).

 

  1. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 т. Т. 1. - 8-e изд., перераб. и доп. Под ред. И. Н. Жестковой, - М. Машиностроение, 2001 —. 920 с.: ил.  

  2. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 т. Т. 2. - 8-e изд., перераб. и доп. Под ред. И. Н. Жестковой, - М. Машиностроение, 2001 —. 920 с.: ил.  

  3. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 т. Т. 3. - 8-e изд., перераб. и доп. Под ред. И. Н. Жестковой, - М. Машиностроение, 2001 —. 920 с.: ил.  

  4. Справочник по машиностроительному черчению / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — 3-е изд., стер. — М.: Высш. шк. 2002. — 493 с.: ил.