Для студентів 2, 4 факультетів на період карантину з 25.04.2020 пo 11.05.2020

УВАГА!

Завдання з курсу "Інженерна та комп'ютерна графіка"

на період карантину з 25.04.2020 по 11.05.2020

для студентів 2,4 факультетів!

 

Внимание!!! Для тех, кто пользуется сервисом электронной почты - желательно использовать в именах своих электронных почтовых адресов номер группы и фамилию!!!

 

         У період карантину виконати наступні завдання:

 

1) Складальний кресленник "Нероз'ємні з'єднання" (ватман формат А3, в масштабі). 

Необхідні таблиці для виконання завдання дивіться в методичному посібнику "Резьбовые и неразъемные соединения" : учеб. пособие/З. А. Погорелова ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2007. - 79 с. , що доступне на сайті кафедри в розділі "Бібліотечний фонд кафедри" за посиланням http://k406.khai.edu/uk/site/bibliotechnii-fond.html

 

Зразок виконання кресленика "Нероз'ємні з'єднання" .

 

Завдання складається з двох частин: 1. заклепкові з'єднання та 2. зварні з'єднання.

                                               1. Заклепкові з'єднання  (стор. 28-32).

Варіанти завдань для студентів факультетів №1, 2, 4 (табл. 5, стор. 29).

Послідовність виконання зображення заклепувального з'єднання (для студентів факультетів № 1, 2, 4) (стор. 31, 32).

              а) у таблиці варіантів на стор. 29 визначитись з номером вузла. Перекреслити свій вузол зі стор. 71 або 72.

              б) в потрібних місцях накреслити заклепки згідно з варіантом. Розрахувати довжину заклепок (стор. 30). Записати позначення заклепок, проставити розміри. 

                                                2. Зварні з'єднання (стор. 32-38).

Варіанти завдань для студентів факультетів № 1, 2, 4 (табл. 8, стор. 38).

Послідовність виконання зображення зварних з'єднань (стор. 37).

             а) У таблиці варіантів на стор. 38 визначитись з номером вузла. Перекреслити свій вузол зі стор. 65 або 66 або 67.

             б) Прочитати розділ "Зварні з'єднання" (стор. 32-38) навчального посібника та записати умовне позначення зварювального шву згідно з варіантом на стор. 38.

​​​​​​​​​​​​​

 

2) Лабораторну роботу  №6 "Построение 3D-модели детали «Золотник»" (стор. 57-60),

    Лабораторну роботу  №6a "Построение рабочего чертежа детали «Золотник» по трехмерной модели" (стор. 61-62).

    Лабораторну роботу  №7 "Моделирование типовой детали «Вал»" (стор. 63-70).
 

Алгоритм виконання дивіться в посібнику "Компас 3D : практ. руководство по лаб. практикуму / Ю. А. Кузнєцова, Ю. Г. Андренко, К. П. Мсаллам – Харьков. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2015. - 72 с.", що доступне на сайті кафедри в розділі "Бібліотечний фонд кафедри" за посиланням http://k406.khai.edu/uk/site/bibliotechnii-fond.html

 

Довідки з питань: 

e-mail:  tigran.k.muradjan@gmail.com - Мурадян Тигран Константинович

             n.perekhrest@khai.edu - Перехрест Наталья Викторовна

             s.saienko@khai.edu - Саенко Сергей Юрьевич (для студентів 2-го фак-ту)