Для студентів 1 факультета та гр. 319а на період карантину з 12.03.2020 по 11.05.2020

Завдання з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка»

Для студентів 1 факультета та гр. 319а

 

На період карантину з 12.03.2020 по 11.05.2020

 

Для консультацій обов’язково зв’язуватись зі своїми викладачами (Telegram, WatsApp, Viber). Контакти викладачів є у старости кожної групи.

 

Завдання 1 «БОЛТОВЕ З’ЄДНАННЯ»

Навчальний посібник : “Резьбовые и неразъемные соединения” : учеб. пособие/З. А. Погорелова ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2007. - 79 с. http://k406.khai.edu/uk/site/bibliotechnii-fond.html

 

Формат А3. Масштаб залежно від варіанту.

  1. Знайти свій варіант у таблиці на стор. 27.
  2. Розрахувати довжину болта залежно від товщини деталей, що скріпляються (стор. 26-27) та підібрати найближчу стандартну довжину. Розміри гайки, шплінта, головки болта знайти в таблицях стандартів. Накреслити 3 види болтового з’єднання.
  3. Позначити на кресленні умовні позначення болта, гайки, шплінта. Проставити розміри.

Зразок креслення на стор. 73.

 

Завдання 2 «НЕРОЗ’ЄМНІ З’ЄДНАННЯ»

Навчальний посібник : “Резьбовые и неразъемные соединения” : учеб. пособие/З. А. Погорелова ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2007. - 79 с. http://k406.khai.edu/uk/site/bibliotechnii-fond.html

 

Формат А3. Масштаб 1:1.

  1. Клепка. У таблиці варіантів на стор. 27 визначитись з номером вузла. Перекреслити свій вузол зі стор. 68 або 69. В потрібних місцях накреслити заклепки згідно з варіантом. Розрахувати довжину заклепок (стор. 29-30). Записати позначення заклепок, проставити розміри.
  2. Зварювання. У таблиці варіантів на стор. 35 визначитись з номером вузла. Перекреслити свій вузол зі стор. 62 або 63 вбо 64. Прочитати розділ 4.5 навчального посібника та записати умовне позначення зварювального шву згідно з варіантом на стор. 27.

 

 

Завдання 3 та Завдання 4 «РОБОЧІ КРЕСЛЕНИКИ ТИПОВИХ МАШИНОБУДІВНИХ ДЕТАЛЕЙ»

- Навчальний посібник “Розроблення конструкторської документації на типові деталі та вузли”, [Текст] /Ю.Г. Андренко, Ю.А. Кузнєцова, С.В. Мартишко та ін.: навч. посіб. до практ. занять. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2011. – 63 с. Розділ 2 (!). Зразки типових креслеників - рис. 4, 7, 36, 37, 38. http://k406.khai.edu/uk/site/bibliotechnii-fond.html

- Підручник «Інженерна графіка» (розділи «Робочі кресленики деталей», «Постановка розмірів на робочих креслениках», «Робочі кресленики деталей, які виготовляються мехобробкою (штуцери, втулки, штоки, золотники, нестандартні гайки та ін.)»

Масштаби та формати креслеників (А4 або А3) обрати самостійно.

 

Завдання 5 " РОБОЧИЙ КРЕСЛЕННИК ВАЛА"

Робоче креслення деталі "Вал" (ватман формат А3, в масштабі). Варіант завдання (відповідно до варіанта різьбових з'єднань, стор.  47-61), приклад виконання (стор. 21-28), необхідні таблиці для виконання завдання (стор. 29-45) дивіться в методичному посібнику "Конструктивные элементы деталей машин. Разработка чертежа вала: учеб. пособие / А.А. Сидаченко, Ю.Г. Андренко, Ю.А. Кузнецова, Е.П. Мсаллам, З.А. Погорелова, Ю.В. Ковеза. – Х.: Нац.аэрокосм. ун-т “Харьк. авиац. ин-т”, 2010. – 60с.", що доступне на сайті кафедри в розділі "Бібліотечний фонд кафедри" за посиланням http://k406.khai.edu/uk/site/bibliotechnii-fond.html

 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Навчальний посібник : Компас 3 D : практ. руководство по лаб. практикуму / Ю. А. Кузнєцова, Ю. Г. Андренко, К. П. Мсаллам – Харьков. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2015. - 72 с. http://k406.khai.edu/uk/site/bibliotechnii-fond.html

 

Виконати лабораторні роботи № 3, 4, 5.

 

Виконати дві залікові контрольні роботи за темами:

КР 1 "Різьбові  з'єднання"
КР 2 "Робочі кресленники типових деталей"