ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ В ХАІ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВОГО ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСУ COVID-19

12 бер. 2020
ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ В ХАІ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВОГО ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСУ COVID-19

Обмежувальні заходи в ХАІ для запобігання можливого поширення коронавірусу COVID-19
 

 

Про застосування обмежувальних заходів в Університеті

для запобігання можливого поширення

коронавірусу COVID-19

 

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154,

 

НАКАЗУЮ:

            1. На період з 12.03.2020 по 03.04.2020:

           - заборонити здобувачам вищої освіти відвідування Університету;

           - заборонити проведення всіх масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в приміщеннях і гуртожитках Університету;

           - рекомендувати здобувачам вищої освіти й співробітникам Університету звести до мінімуму відвідування місць великого скупчення людей (ринки, крамниці, транспорт тощо), утримуватися від міжміських і зарубіжних поїздок, неухильно дотримуватися вимог гігієни й санітарних правил для запобігання можливому поширенню коронавірусу COVID-19.

             2. Помічнику ректора із забезпечення якості освіти ВоробйовуЮ. А., деканам факультетів, начальникам навчальних відділів забезпечити безперервність освітнього процесу в Університеті. На період дії обмежувальних заходів в організації освітнього процесу використовувати відповідно до діючого розкладу занять дистанційні технології навчання, інтернет-ресурси, онлайн-консультації тощо. Після нормалізації епідемічної ситуації забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів.

             3. Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм забезпечити здобувачів вищої освіти всіма навчально-методичними матеріалами, необхідними для виконання вимог освітніх програм і програм навчальних дисциплін з урахуванням вимог, зазначених в п. 2 цього наказу.

             4. В. о. начальника ВТНЗ ВізяряціА. П. забезпечити безперебійну роботу електронних інформаційних ресурсів Університету в умовах зростання інтернет-трафіка.

           5. Проректору з АГД БугаєнкуО. М., директору Студмістечка Деркачівському Г. А. забезпечити:

          - обмеження відвідування гуртожитків Університету будь-якими сторонніми особами;

          - належний медико-санітарний стан ізоляторів у кожному гуртожитку.

           6. Керівникам структурних підрозділів негайно інформувати адміністрацію Університету про кожний випадок наявності у співробітників, здобувачів вищої освіти ознак і симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції та дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на короновірусну хворобу COVID-19.

            7. Призупинити направлення співробітників і здобувачів вищої освіти у зарубіжні відрядження, за програмами академічної мобільності, а також обмежити видачу запрошень та приймання іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян.

            8. Керівникам структурних підрозділів Університету забезпечити роботу підлеглих працівників у межах затверджених робочих графіків.

            9. Розмістити на всіх дошках оголошень в Університеті й гуртожитках інформаційні листівки з рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань.

            10. Завідувачу відділу діловодства і архіву Виходцевій О. П. надіслати цей наказ відповідно до списку розсилки, наведеному у додатку № 5 до наказу № 220 від 25.05.2017.

            11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Ректор                                                                                  М. В. Нечипорук