Історія кафедри нарисної геометрії та геометричного моделювання (406)

«Если чертёж является языком техники, одинаково понятным всем народам, то начертательная геометрия служит грамматикой этого всемирного языка, так как она учит нас правильно читать чужие и излагать на нём наши собственные мысли, пользуясь в качестве слов одними линиями и точками, как элементами всякого изображения».

Курдюмов Валериан Иванович (1853–1904)

1930 року за наказом ректора Харківського авіаційного інституту було створено кафедру нарисної геометрії і машинобудівного креслення. Першим завідувачем кафедри був Дмитро Іванович Костюк.

О. М. Шоломов

О. М. Шоломов

3 1945 р. до 1952 р. завідувачем кафедри був Олександр Михайлович Шоломов. Кафедра оснащувалася навчальними посібниками, деталями, складальними одиницями, моделями й креслениками для індивідуальних завдань. При необхідному обсязі завдань і високих вимогах до якості робіт забезпечувалася відмінна підготовка студентів.

Я. І. Невяжський

Я. І. Невяжський

З 1952 р., до 1975 р. кафедрою завідував професор Яків Ісакович Невяжський. У цей період було налагоджено творчі зв'язки з такими харківськими заводами, як «ХТЗ», «Серп і молот», «Механоліт» та ін. Аудиторії кафедри оснащувалися креслярськими приладами, складальними одиницями – авіаційними вузлами й агрегатами.

М. М. Чернецький

М. М. Чернецький

З 1975 р. до 1987 р. кафедрою завідував професор Микола Михайлович Чернецький. У цей період до класичних навчальних курсів кафедри додаються елементи аналітичної геометрії та комп'ютерної графіки, активно розвивається наукова діяльність у напрямах нарисної геометрії багатовимірного простору й геометричного моделювання складних технічних поверхонь в авіадвигунобудуванні. Під керівництвом професора М. М. Чернецького Кадрія Рашитівна Сафіуліна, Юрій Михайлович Тормосов та теперішній завідувач кафедри Андрій Юрійович Чернявський захистили кандидатські дисертації зі спеціальності «Прикладна геометрія, інженерна графіка».

В. І. Кирюшко

В. І. Кирюшко

З 1987 р. до 2007 р. кафедру очолював професор Віктор Іванович Кирюшко. На кафедрі активно впроваджувалися в навчальний процес курси комп’ютерної графіки, геометричного моделювання й автоматизації конструкторських робіт.

О. А. Сідаченко

О. А. Сідаченко

З 2007 р. до 2017 р. кафедрою завідував кандидат технічних наук, доцент Олександр Андрійович Сідаченко. У той період матеріально-технічне й програмне забезпечення кафедри суттєво зміцнювалося. Кафедра стає базовою для проведення других етапів Всеукраїнської студентської олімпіади з нарисної геометрії та геометричного моделювання.

А. Ю. Чернявський

А. Ю. Чернявський

З жовтня 2017 року кафедру нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання (406) очолює кандидат технічних наук, доцент Андрій Юрійович Чернявський.

Сьогодні кафедра нарисної геометрії та комп’ютерного моделювання проводить освітню діяльність у сфері фундаментальної початкової інженерної підготовки для формування геометричних і графічних компетентностей майбутніх фахівців авіаційної, ракетно-космічної та інших галузей у моделюванні виробів з використанням сучасних систем автоматизованого проектування, забезпечує якісну підготовку майбутніх спеціалістів з інженерної графіки, нарисної геометрії, комп'ютерної графіки й геометричного моделювання. На кафедрі навчаються студенти молодших курсів майже всіх базових спеціальностей університету.

Студенти вивчають сучасні системи автоматизованого проектування, а саме Autodesk Inventor, AutoCAD, КОМПАС, BricsCAD, і прикладні графічні пакети. При цьому значна увага приділяється базовій геометричній підготовці майбутніх інженерів, без якої неможливе ефективне опанування принципів і засобів сучасних інформаційних технологій проектування.

На заняттях з інженерної та комп’ютерної графіки

На заняттях з інженерної та комп’ютерної графіки

У навчальному процесі кафедри для демонстрації лекційного матеріалу, виконання лабораторних робіт у графічних системах і розв’язання задач інтенсивно застосовуються мультимедійні технології. Це сприяє розвитку творчих здібностей до сприйняття просторових форм предметів дійсного світу з допомогою їх графічних зображень із подальшим вирішенням проблем формоутворення, а також набуттю практичних навичок створення й використання конструкторської, програмної та іншої документації, у тому числі з допомогою комп'ютера й комп'ютерних технологій.

Підсумкова конференція за результатами навчальної практики першокурсників. Керівник – Т. К. Мурадян

Підсумкова конференція за результатами навчальної практики першокурсників. Керівник – Т. К. Мурадян

За вимогами сьогодення університетська інженерна освіта – це навчання студентів графічним дисциплінам на сучасному обладнанні із застосуванням передових програмних пакетів комп’ютерної графіки. Для цього кафедра тісно співпрацює з компаніями – розробниками й дистриб’юторами графічних систем автоматизованого проектування, такими як Autodesk, IT-САПР, SabitCo та ін.

Доповідь на підсумковій конференції

Доповідь на підсумковій конференції

Зі свого боку, поглиблена робота з інформаційними графічними системами зумовила необхідність постійного підвищення кваліфікації викладачів кафедри, що сприяє опануванню передових трендів сучасного проектування й утіленню їх у навчальний процес кафедри.

Ураховуючи інтеграційні процеси в сучасній освіті, з 2003 року кафедра одна з перших в Україні стала викладати курси нарисної геометрії, інженерної графіки, геометричного та комп’ютерного моделювання англійською мовою.

У галузі впровадження комп'ютерних технологій і систем автоматизованого проектування в навчальний процес кафедра є однією з провідних серед подібних кафедр інших університетів України. За рішенням Міністерства освіти і науки України з 2011 року на базі кафедри проводяться другі тури Всеукраїнської студентської олімпіади з нарисної геометрії та комп’ютерного моделювання. Більше півсотні студентів із різних вишів країни змагаються за перемогу в конкурсах з нарисної геометрії та комп’ютерного моделювання. Офіційними партнерами олімпіади крім компаній-розробників і дистриб’юторів систем автоматизованого проектування є інжинірингова компанія «Прогрестех-Україна», яка входить до трійки провідних інженерно-конструкторських центрів України, і виробнича компанія АвтоЕнтерпрайз Україна, яка проектує й виробляє зарядні пристрої для електромобілів, що використовуються в багатьох країнах світу.

Всеукраїнська студентська олімпіада. Конкурс із геометричного моделювання

Всеукраїнська студентська олімпіада. Конкурс із геометричного моделювання

Всеукраїнська студентська олімпіада. Конкурс із геометричного моделювання

Всеукраїнська студентська олімпіада. Конкурс із нарисної геометрії

Неодноразово студенти ХАІ посідали призові місця на всеукраїнських студентських олімпіадах, серед яких такі:

1-ше місце в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2014–2015 рр. (секція «Геометричне моделювання на ПЕОМ») посів П. Микалюк, керівник – старший викладач Тигран Костянтинович Мурадян;

1-ше місце в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2017–2018 рр. (секція «Інженерна та Комп′ютерна графіка») – Д. Ястребов, керівник – ст. викл. кафедри Мурадян Тигран Костянтинович;

2-ге місце в II етапі Всеукраїнської Олімпіади 2018–2019 рр. (секція «Геометри-чне моделювання на ПЕОМ») – А. Синьковський, керівник – старший викладач Наталія Вікторівна Перехрест.

3-е місце в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2018–2019 рр. (секція «Нарисна геометрія») – Д. Федченко, керівник – старший викладач Зінаїда Олексіївна Погорєлова.

Освоєння студентами сучасних САПР у комплексі із базовою геометричною підготовкою з першого року навчання сприяє скорішому набуттю навичок проекту-вання й роботи із конструкторською документацією, що дає змогу якомога раніше залучати студентів до поглибленого вивчення систем більш спеціалізованого рівня для проектування вузлів та агрегатів відповідно до вибраної спеціальності.

Вверх