Про кафедру

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» є єдиним в Україні спеціалізованим вищим навчальним закладом ІV рівня акредитації, який комплексно готує кадри з проектування та виробництва всіх типів літальних апаратів, авіаційних і ракетних двигунів, енергоустаткування і обладнання. На світовому ринку праці завжди значний попит на фахівців ракетно-космічної галузі, де Україна є одним з лідерів. Знання та вміння наших випускників ставлять їх на провідні позиції в ракетно-космічній техніці, а набута культура інженерної підготовки дає можливість працювати в будь-якій сфері сучасного машинобудування. Факультет ракетно-космічної техніки ХАІ готує фахівців для ракетно-космічної галузі України. Він займає унікальне місце серед факультетів інших вищих навчальних закладів України, будучи єдиним факультетом, на якому представлено всі спеціальності, пов'язані з розробкою, створенням та експлутацію ракетно-космічної техніки. Наша кафедра входить до складу факультету ракетно-космічної техніки ХАІ.

Кафедру створено у 1930 році наказом ректора Харківського авіаційного інституту. У 2010 році кафедру було перейменовано з Кафедри графічного комп'ютерного моделювання на Кафедру нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання (406).

Кафедра проводить значну роботу з підготовки фахівців авіаційної, ракетно-космічної та інших галузей народного господарства, виконує науково-дослідну роботу за замовленнями підприємств і організацій. Для поліпшення якості та обсягів викладання своїх курсів кафедра інтенсивно використовує мультимедійні технології: демонстрація лекційного матеріалу, рішення задач і роботи в графічних системах. У навчальному процесі кафедри використовуються досягнення в галузі комп'ютерного моделювання об'єктів і останні версії програмних продуктів, таких як AutoCAD, Компас, Autodesk Inventor, SolidWorks що дозволяє студентам надалі легко адаптуватися до використання графічних систем більш високого рівня (Siemens NX, CATIA та інші). Кафедра підтримує і розвиває наукові та творчі зв'язки з національними та іноземними закладами та організаціями. Викладачі кафедри беруть активну участь в роботі міжнародних, всеукраїнських та міських наукових конференцій. На кафедрі щорічно проводяться олімпіади з нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання. Для прищеплення студентам необхідних професійних навичок кафедра має у своєму розпорядженні велику навчально-лабораторну базу.

Відмінна якість освіти забезпечується в першу чергу за рахунок високого рівня викладання. Навчання ведуть викладачі, зайняті науково-технічними дослідженнями в напрямках, преподаваних ними дисциплін, і вони охоче діляться своїми знаннями. Наша головна задача не тільки підготовка фахівців високого професійного рівня, а й виконання наукових робіт на світовому рівні, а також безперервний розвиток методичного забезпечення й лабораторної бази кафедри з використанням останніх досягнень науки і техніки.

Історія кафедри

Як нас знайти

Наша адреса:

м.Харків, вул. Чкалова, 17, Україна, 61070

ХАІ, факультет № 4, головний корпус, 2 поверх

Tel .: +38 (057) 788-44-06

Як до нас доїхати:

Від метро «Університет»: тролейбус № 2, автобуси № 202, 65, 278

Від метро «Південний вокзал»: автобуси 302, 278

Від метро «Героїв праці»: автобуси № 17, 55, 215, 240, 247, 263, 271

Як знайти кафедру 406
Вверх