Вітаємо Вас на нашому сайті!

 

На сьогодні якісна інженерна освіта, програмування, комп'ютерні, економічні та гуманітарні науки - гостра необхідність в сучасному світі, саме тому, все це так привабливо для молоді, яка хоче мати цікаву та перспективну професію. І, ХАІ, як вищий технічний навчальний заклад, надає таку можливість - отримати якісну безкоштовну освіту, надає можливість отримати подвійний диплом з паралельним навчанням за кордоном. Для всіх бажаючих доступні заочна та дистанційна освіта.

Кафедра нарисної геометрії та комп'ютерного моделювання 

Кафедру створено у 1930 році наказом ректора Харківського авіаційного інституту.

Навчальний процес на ка­федрі йде в ногу з наукою комп'ютерного моделювання.

Якщо в 80-х роках студен­ти вивчали графіку за допомогою таких мов програмування, як Фортран, Турбо-Паскаль, Бейсик, то в цей час цілком освоєно і впроваджено в навчальний про­цес методику викладання таких програмних продуктів, як Компас, АutoСad, Inventor, Solid Works та ін., велику частину графічних завдань студенти виконують із використанням цих графічних систем.

Колектив кафедри на цей час складає 13 викладачів. У галузі впровадження комп'ютер­них технологій у навчальний про­цес кафедра міцно займає одне з провідних місць в Україні серед аналогічних кафедр інших вищих навчальних закладів.

 

 

Кафедра проводить значну роботу з підготовки фахівців авіаційної, ракетно-космічної та інших галузей народного господарства.

Для поліпшення якості та обсягів викладання своїх курсів кафедра інтенсивно використовує мультимедійні технології: демонстрація лекційного матеріалу, рішення задач і роботи в графічних системах.

У навчальному процесі кафедри використовуються досягнення в галузі комп'ютерного моделювання об'єктів і останні версії програмних продуктів, таких як AutoCAD, Компас, що дозволяє студентам надалі легко адаптуватися до використання графічних систем більш високого рівня (UniGrafix, SolidWorks та інші).

Кафедра підтримує і розвиває наукові та творчі зв'язки з національними та іноземними закладами та організаціями: Донецьким національним університетом, Київським національним університетом будівництва і архітектури, Національним університетом «Львівська політехніка», Українською академією друкарства (м. Львів), Луцьким національним технічним університетом, Національним технічним університетом «ХПІ», Університетом цивільного захисту України (м. Харків).

Викладачі кафедри беруть активну участь в роботі міжнародних, всеукраїнських та міських наукових конференцій.

На кафедрі щорічно проводяться Всеукраїнські студентські Олімпіади з нарисної геометрії та геометричного моделювання.

ПОДІЇ

анонси найближчих подій факультету

31серпня

Початок навчального року

Початок навчального року

17серпня

Учбова практика студентів 1 курсу факультету №4

Учбова практика студентів 1 курсу факультету №4 (Групи 410, 411, 414, 414м, 414FRL, 416, 417, 418)

 

 

ЩО ГОВОРЯТЬ НАШІ ВИПУСКНИКИ

відгуки випускників нашого факультету